Um’mesuli Jabha Sitha Isiwasho Sesichito

R44.99

Unenkinga yokungathandeki?
Unesidina kubantu nasemebenzini?
Uyachicha unezinduna ebusweni?
Uhanjwa ukhuphe ebusweni?
Vele usijhabhise isitha sakho sikubone uphumelela phambikwaso ubenogazi uthandeke.

Volume: 300g

Description

Directions:
Faka 2 spoons uma ugquma noma ugeza 1 spoon muphalaza.
Gquma, phalaza geza uchela indowo osebenzela kuyo. Uma ugquma khuluma ucele okudingayo.

Title

Go to Top