Inqaba Yembube Ikhubalolo Kuvala Isilwane

R54.99

Ikhubalo lokuvala isilwane, leli khubalo elokuvala isilwane, mabelethiswe isilwane esihamba nawe. Isilwane esingena phakathi kwenu manyiya enkonzweni yasekamelweni sinibulale imizwa yokuwenza ucansi nibenenxababo nomlingani wakho noma uyofuna umsebenzi sihamba phambili sifike sivalo inhlanhla yokuthi uthole umsebenzi. Isilwane esithatha imali masebenza ungayiboni kuthi iphelelaphi.

Volume: 250g

SKU: CVP-000973 Category: Tag:

Description

Thatha ibhakede elu 5 litre ufake lelikhubalo lonke, thatha ireyiza ugcabe ovalweni ukhiphe igazi isekhanda, naseqolo thatha leligazi laezindawo obugcaba kuzona uligcobe eqandeni lenkukhu, mase uthatha leliqanda  uyenalo ngaphandle kwegceke endaweni eyisiganga noma ehlathini ugubhe umgodi bese ufaka leliqanda eligcotswe igazilakho lasovalweni nasekhanda okhakhayini, seqolo ulifake emgodini. Thatha amakhandlela elimbovu nelimnyama faka izinaliti zokuthunga ezine ekhandleleni ngalinye thatha lamakhandlela uwafake emgodini sesandleni seinxele left hand, ikhandlela elimnyama liba sasandleni sokudla right hand mase uyawalayitha. Thatha  inkomisi ukhe ikhubalo elisebhakedeni elu 5 litre uphuze ungagwinyi ukhwife emgodini oneqanda namakhandlela bese uyakhuluma uthi isilwane namabhadi awahambe nefungo nebhopo neqalekiso. Thata ikhubal elisebhakedeni ugezengalo unqunu ume phezukomgodi oneqanda namakhandlela uwugxamalazele umgodi mawusugeza maqeda ugeza gqiba umgodi uhambe ungabe usabheka emuva. Emuva kokuvala isilwane thenga ukhamba lwe Nqaba Yembube lokugeza idlozi ugeze idlozi. Uma uqeda ukugeza idlozi thatha ikhubalo le NQABA YEMBUBE lokuqina, ugcabe wonke amalunga omzimba, uvikele konke okubi okuthunyelwe kuwena, uqonele nesilwane singaphindi sihlale kuwena.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Inqaba Yembube Ikhubalolo Kuvala Isilwane”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top