Maz Amafutha Okubamba Imali Ingapheleli Esandleni – 100ml

R59.99

Lamafutha asiza kakhulu uma uhola noma kunemali ophiwe yona kodwa ungaboni ukuthi wenzeni ngayo ivele iphelele ezandleni. Unele nje ungathola imali kuvele kuqhamuke izikweletu esikhaleni eziningi noma kuvele inking ezothatha yona yemali usale ungena lutho kwesinye isikathi ungaze uzitshele ukuthikunomuntu ohlalele ukuthwebula imali yakho noma okulandelayo ongamuboni. Lamafutha akusiza noma kuthiwa imali yakho yavalwa ngemali emnyama base bekucelela kwabakini abangasekho ukuthi noma yini othu uyayizama, ingaphuleli imali ingahlali kuwena ikuphunyuke iphelele ezandleni ukuze uhlupheke noma impilo yakho ime ndawonye. Ngalamafutha uzubona umehluko oyisimanga. Kokunye kuyenzeka ukuthi uxhawulwe umuntu osebenzisa umuthi wokuthi uma nike naxhawulana ayithathe yonke inhlanhla yakho kwesinye isikhathi bagqibe insila yakho nemali emnyama bezama ukukuvala.

Volume: 100ml

SKU: CVP-000256 Category: Tag:

Description

Directions:
Uhlikihla amafutha ezandleni njalo ekseni uma uya emsebenzini noma ebhizinisi lakho uhlikihla into encane bese ukhuluma konke okufisayo ngesikathi uwahlikihla.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maz Amafutha Okubamba Imali Ingapheleli Esandleni – 100ml”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top