Maz Inthando Ya Pansi

R359.99

(1 customer review)

Lesi isikhonkwane obethela ngaso isithandwa sakho. Ukuze kube uwe ungasibangi namuntu. Uthando lukhula ngokushesha nsukuzonke. Lomuthi utidliso laphansi okumele isithandwa sakho siweqebese kyqala ungalokuthi umdlisile ngaphezulu. Usebenza njengomeqo. Uyeqiwa kuphela umanje eke weqa lapho umvuvuzele khona usumunqobile usezozwa wena unomphelo uthando iwenu lube mnandi. Ushade nokushada uma ubungashadile usetsheziswa abesilisa nabesifazane.
Volume: 25g

SKU: CVP-000258 Category: Tag:

Description

Directions for use:
Lomuthi awudliwa nangengozi kuphela uvuvuzelwa wa phansi. Ngesikhathi uwuvuvuzela phansi usho lamazwi uthi sbani-ban wakwa sbani-ban (usho amagama akhe nesibongo sakhe) bese uthi imina kuphela isithandwa sakho bese nawe usho amagama okho nesibongo sakho ngifuna nabakini abangasekho bakutshele angifuni ukubanga namuntu. Uma wenze njalo usuqedile noma kungeqa abantu lapho ufake khona lomuthi ngeke babe nalutho ngoba awuwabizanga amagama abo. Ngisho nawe uqobo noma ungeda ngeke ube nalutho ngoba awubizwanga kuwena. Kepha uqondene nesithandwa sakho.

1 review for Maz Inthando Ya Pansi

  1. SIBAHLE

    LIKE IT

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top