Sangomas Isiwasho Muthi Wenhlanhla

R19.99

Volume: 300g

Description

Umuthi Wokugquma, Nokugeza, Noku Chela

Umuthi Wenhlanhla lomuthi wenza owesifazane noma  athandwe abantu bevele bamoyizele ndobekudinelwe noma nixabene umbona esehleka (uvelabahleke).

Unjalo nje lomuthi wena igazi lakho lisheshe futhi lihlazeke ube nesikhumba esihle.

Nokuthola umsebenzi uma wawudalelwe wona kulula ukuwuthola ngoba uba nogazi ngisho kwabamhlophe okanye nakwezinye izinhlanga.

You may also like…

Title

Go to Top